Visie

De lichamelijke gezondheid en karakters van de ouderdieren vormen de basis van iedere pup die bij ons geboren wordt.

Wij fokken volgens de regels en reglementen van de Raad van Beheer in Nederland en handhaven daarnaast een aantal specifieke eisen ten aanzien van de gezondheid van onze Briards. Daarnaast staan wij achter het ‘Fairfok’-programma van de Raad van Beheer. Als extra preventief onderzoek zijn al onze teven én puppen op EU gescreend. Om die reden is het zoeken naar een geschikte reu voor onze teven een zeer serieuze aangelegenheid. Ouderdieren zijn allemaal onderzocht op HD en  CSNB. Indien mogelijk worden de reuen ook onderzocht op ECVO en EU. (Helaas zijn deze onderzoeken nog niet in alle landen bekend)

Omdat EU dikwijls pas in een later stadium schade bij een pup (of volwassen hond) aanbrengt worden alle puppen gescreend op de leeftijd van 6 of 7 weken.

Naast een goed karakter en lichamelijke gezondheid streven wij er ook naar om ras-typische Briards te fokken. Dit mag nooit ten koste van de moederhond of haar pups gaan. Echter, wij zijn ons ervan bewust dat, hoezeer we ook ons best doen, volledige garanties er nooit zijn.

Onze pups worden allemaal op maat ontwormd, op maat ingeënt en gechipt. De pups worden afgespeend op vers vlees.

Daarnaast krijgt u een stamboom, DNA profiel en registratiebewijs afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en een Europees dierenpaspoort. De puppen zijn bij PetLook geregistreerd zolang ze in het nest verblijven. Wij werken met een koopcontract welke u vooraf thuis kunt doorlezen.

We proberen u zoveel mogelijk voor te bereiden op de komst van de pup door u vooraf  informatie te geven over uw pup. Dit doen wij via een digitale informatie folder. In deze folder staan informatie over opvoeding, karaktereigenschappen, vacht verzorging en voeding. Ook blijven we voor u klaar staan als er vragen zijn over uw pup of inmiddels volwassen Briard.